Nowe zasady w stajni

Nowe zasady w stajni

Nowe zasady w stajni

Nowe zasady obowiązujące w Stajni Wilga:

1. Osoby z objawami grypy nie mogą przyjeżdżać do ośrodka.
2. Obowiązuje dystans społeczny (2 metry) a jeżeli nie można go zachować – maseczka (wyjątek opiekun i dziecko oraz uczestnicy obozu z jednej grupy wiekowej).
3. Obowiązuje dezynfekcja rąk: przed wejściem na teren ośrodka, potem przed wejściem na konia i przy rozsiodłaniu.
Osoby towarzyszące również obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. W siodlarni należy zachować wymagany odstęp lub poczekać na zewnątrz aż druga osoba ją opuści.
5. Do stajni mogą wchodzić tylko uczestnicy obozu i jeźdźcy wyprowadzający / odprowadzający konia. Nie można zwiedzać, spacerować po stajni. W stajni należy zachować wymagany dystans.
6. Przy jednym koniu może przebywać tylko jedna osoba lub kilku uczestników obozu z jednej grupy wiekowej.
W razie potrzeby pomaga instruktor, wychowawca.
7. Sprzęt jest regularnie dezynfekowany.
8. Jeźdźcy starają się sami dopasować strzemiona, podciągnąć popręgi aby minimalizować bezpośredni kontakt.
W razie potrzeby pomaga instruktor.
9. Pożyczając kask należy odłożyć go później do pojemnika pod ławką przy małej stajni, do dezynfekcji.
10. Bezpośrednio przy koniach nie używamy płynów w spreju aby nie przestraszyć zwierząt!
11. Przed pójściem do kóz, królików wymagane jest zgłoszenie u pracowników i dezynfekcja rąk.
12. Prosimy o minimalizowanie dotykania różnych miejsc i nieużywanego sprzętu.
13. Ze względów epidemiologicznych tylko uczestnicy obozów mogą korzystać z placu zabaw, siłowni zewnętrznej i basenu.
14. Opiekun dziecka jest zobowiązany do dopilnowania przestrzegania zasad przez dziecko.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad dla naszego wspólnego zdrowia! Dziękujemy.