Pytania i odpowiedzi – obozy jeździeckie

W jaki sposób dzieci są przydzielane do grup?

Podczas turnusu są trzy grupy wiekowe: młodsza, średnia, starsza, ale ostatecznie zależy to od liczby dzieci zgłoszonych na wypoczynek. Podział następuje po zapisaniu ok. 2/3 uczestników. Najczęściej grupa młodsza to dzieci w wieku 7-8/9 lat, grupa średnia 9/10-11/12 lat, grupa starsza 12/13-15/17 lat, ale w różnych terminach może być inaczej (np. na jednym turnusie najstarsze dzieci mają po 13 lat i wtedy najstarsza grupa to 12-13 latki). Czasami z jednego rocznika dzieci są w dwóch grupach (dzielimy wtedy uczestników według miesiąca urodzenia oczywiście biorąc pod uwagę zgłoszone przyjaźnie i znajomości).
Zapisując dziecko zawsze można zapytać jaki jest przedział wiekowy w danej grupie.

Czy można zgłosić aby znające się dzieci były razem w pokoju?

Tak, taką prośbę należy zgłosić przy zapisywaniu dziecka (w formularzu w uwagach).
Jeżeli ktoś zgłasza wspólne zakwaterowanie w późniejszym terminie, nie możemy zagwarantować spełnienia prośby, ponieważ w pokojach nie łączymy różnych grup a może nie być już możliwości zmiany grupy, jeśli lista jest zapełniona. Dotyczy to także dzieci z tego samego rocznika (czasami dzieci w tym samym wieku są w dwóch grupach, np grupa młodsza 7-9 lat, grupa średnia 9-10 lat).

Jak będzie zakwaterowane rodzeństwo / przyjaciele z różnicą wieku?

Standardowo, jeżeli rodzic nie zgłosi inaczej, dzieci przydzielamy do grup według wieku. Tym samym dzieci z dużą różnicą wiekową będą w różnych pokojach (w jednym pokoju nie łączymy różnych grup wiekowych).
Jeżeli opiekun prosi o wspólne zakwaterowanie, to wtedy dzieci będą w tym samym pokoju i w tej samej grupie. Najczęściej będzie to grupa wiekowa odpowiednia dla młodszego dziecka.
Przy bardzo dużej różnicy wieku, dzieci będą w oddzielnych pokojach i w innej grupie wiekowej wraz z rówieśnikami.

Czy dziecko musi mieć kontakt z końmi przed obozem?

Nie, nie jest to konieczne. Na każdym obozie mamy różne grupy zaawansowania: od dzieci nigdy nie jeżdżących konno po dzieci galopujące i skaczące.
Jeśli rodzic ma obawy, można umówić się na jedne zajęcia przed obozem, aby sprawdzić czy dziecko nie boi się koni.

Jak wygląda ogólny plan zajęć na obozie?

​7.20 pobudka
8.00 śniadanie
8.30 zajęcia
13.00 obiad
13.30 telefony, książka, przygotowanie do zajęć
14.00 zajęcia
18.00 kolacja
19.00 zajęcia
21.00 wieczorna toaleta
22.00 cisza nocna

Co w przypadku gdy dziecko zachoruje lub ulegnie urazowi i nie może uczestniczyć w obozie?

Rezygnacja z obozu jest zgodna z Warunkami Uczestnictwa. Aby nie stracić dokonanych wpłat zachęcamy do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie pozwalające uzyskać zwrot 100% kosztów imprezy turystycznej. Oferujemy takie ubezpieczenie w TUiR Allianz Polska SA. Możliwość wykupienia tego ubezpieczenia jest tylko przy rezerwacji imprezy.
Zobacz szczegóły w paragrafie 10 >>>

Co w przypadku gdy dziecko zachoruje podczas obozu?

Jeżeli dziecko choruje i nie może dalej pozostać na obozie, Rodzic jest zobowiązany do odbioru Uczestnika. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa otrzymuje 1% należności za każdą niewykorzystaną dobę.
Aby uzyskać całkowity zwrot za niewykorzystane świadczenia, przy zapisywaniu dziecka można wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie. Oferujemy takie ubezpieczenie przy zapisywaniu dziecka w TUiR Allianz Polska SA.
Zobacz szczegóły w paragrafie 10 >>>

Co z rzeczami wartościowymi na obozie?

Na obozach jest całkowity zakaz posiadania tabletów, laptopów i innego tego typu sprzętu. Zalecamy także niezabieranie innych rzeczy wartościowych takich jak drogie telefony komórkowe, karty kredytowe i czy duże kwoty pieniędzy. Prosimy również o nie dawanie dzieciom wartościowej odzieży i obuwia. Na czas obozu zachęcamy, aby przekazać pieniądze pod opiekę wychowawcy. Zgodnie z regulaminem uczestnicy zabierają rzeczy wartościowe na własną odpowiedzialność.
Pierwszego dnia po obiedzie zbieramy telefony komórkowe, które są zdeponowane w pokoju wychowawców i dzieci otrzymują je raz dziennie, po obiedzie, na ok. 15 min.

Czy dziecko będzie miało zdjęcia z obozu?

Na każdym turnusie wychowawcy i instruktorzy robią bardzo dużo fotografii. Po turnusie wysyłamy do Państwa link do zdjęć.

Co w przypadku gdy dziecko przyjmuje leki?

W karcie kwalifikacyjnej, którą wysyłamy z dokumentami, należy podać informację o przyjmowanych przez dziecko lekach i sytuacjach, w których powinny zostać podane. Przy przyjeździe wszystkie leki, wraz z opisem podawania, należy przekazać wychowawcy.

Co z komarami i kleszczami?

Podczas obozów letnich okolice ośrodka są poddawane opryskom przeciwko komarom i kleszczom (dlatego prosimy o nienaklejanie specjalnych plastrów w pokojach dzieci, które schodzą ze ściany razem z farbą). Przy wyjściu do lasu przypominamy dzieciom o odpowiednim stroju oraz o używaniu preparatów (prosimy aby rodzice zaopatrzyli dzieci w odpowiednie środki).
Dodatkowo młodsze dzieci można poinstruować przed wyjazdem jak przeprowadzać samokontrolę podczas wieczornej toalety.

Czy dzieci chodzą w niedzielę do kościoła?

Podczas obozów nie organizujemy wyjść do kościoła. Każdy opiekun może odebrać dziecko i we własnym zakresie zorganizować takie wyjście pod warunkiem, że aktualnie nie ma przeciwskazań ze względów epidemicznych, na odwiedzanie dzieci i czasowe ich zabieranie.

Czy mogę otrzymać fakturę za obóz?

Tak, faktury wystawiane są na podmiot wpłacający za obóz.

Od 01.01.2020 fakturę na firmę można otrzymać tylko w przypadku podania jej danych (NIP, pełna nazwa i adres firmy) PRZED DOKONANIEM WPŁATY. Bez podania tych danych wpłata jest fiskalizowana na osobę fizyczną bez możliwości zmiany!

Po zgłoszeniu chęci otrzymania faktury, wysyłamy ją na podany adres email.