Pytania i odpowiedzi – obozy jeździeckie

Co w przypadku gdy dziecko zachoruje lub ulegnie urazowi i nie może uczestniczyć w obozie?

Rezygnacja z obozu jest zgodna z Warunkami Uczestnictwa. Aby nie stracić dokonanych wpłat zachęcamy do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie pozwalające uzyskać zwrot 100% kosztów imprezy turystycznej. Oferujemy takie ubezpieczenie w TUiR Allianz Polska SA (od 5% ceny obozu). Możliwość wykupienia tego ubezpieczenia jest tylko przy rezerwacji imprezy. 
Zobacz szczegóły w paragrafie 10 >>>

Co w przypadku gdy dziecko zachoruje podczas obozu?

Jeżeli dziecko choruje i nie może dalej pozostać na obozie, Rodzic jest zobowiązany do odbioru Uczestnika. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa otrzymuje 1% należności za każdą niewykorzystaną dobę.
Aby uzyskać całkowity zwrot za niewykorzystane świadczenia, przy zapisywaniu dziecka można wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie. Oferujemy takie ubezpieczenie przy zapisywaniu dziecka w TUiR Allianz Polska SA (od 5% ceny obozu).
Zobacz szczegóły w paragrafie 10 >>>

W jaki sposób dzieci są przydzielane do grup?

Podczas turnusu są trzy grupy wiekowe: młodsza, średnia, starsza. Ostateczny podział następuje po zapisaniu ok. 2/3 uczestników. Najczęściej grupa młodsza to dzieci w wieku 7-8/9 lat, grupa średnia 9/10-11/12 lat, grupa starsza 12/13-15/17 lat, ale w różnych terminach może być inaczej (np. na jednym turnusie najstarsze dzieci mają po 13 lat i wtedy najstarsza grupa to 12-13 latki). Czasami z jednego rocznika dzieci są w dwóch grupach (dzielimy wtedy uczestników według miesiąca urodzenia oczywiście biorąc pod uwagę zgłoszone przyjaźnie i znajomości).
Zapisując dziecko zawsze można zapytać jaki jest przedział wiekowy w danej grupie.

Czy można zgłosić aby znające się dzieci były razem w pokoju?

Tak, taką prośbę należy zgłosić przy zapisywaniu dziecka (w formularzu w uwagach).
Jeżeli ktoś zgłasza wspólne zakwaterowanie w późniejszym terminie, nie możemy zagwarantować spełnienia prośby, ponieważ w pokojach nie łączymy różnych grup a może nie być już możliwości zmiany grupy, jeśli lista jest zapełniona. Dotyczy to także dzieci z tego samego rocznika (czasami dzieci w tym samym wieku są w dwóch grupach, np grupa młodsza 7-9 lat, grupa średnia 9-10 lat).

Jak będzie zakwaterowane rodzeństwo / przyjaciele z różnicą wieku?

Standardowo, jeżeli rodzic nie zgłosi inaczej, dzieci przydzielamy do grup według wieku. Tym samym dzieci z dużą różnicą wiekową będą w różnych pokojach (w jednym pokoju nie łączymy różnych grup wiekowych).
Jeżeli opiekun prosi o wspólne zakwaterowanie, to wtedy dzieci będą w tym samym pokoju i w tej samej grupie. Najczęściej będzie to grupa wiekowa odpowiednia dla młodszego dziecka.
Przy bardzo dużej różnicy wieku, dzieci będą w oddzielnych pokojach i w innej grupie wiekowej wraz z rówieśnikami.

Co z rzeczami wartościowymi na obozie?

Na obozach jest całkowity zakaz posiadania tabletów, laptopów i innego tego typu sprzętu. Zalecamy także niezabieranie innych rzeczy wartościowych takich jak drogie telefony komórkowe, karty kredytowe i czy duże kwoty pieniędzy. Prosimy również o nie dawanie dzieciom wartościowej odzieży i obuwia. Na czas obozu zachęcamy, aby przekazać pieniądze pod opiekę wychowawcy. Zgodnie z regulaminem uczestnicy zabierają rzeczy wartościowe na własną odpowiedzialność.
Pierwszego dnia po obiedzie zbieramy telefony komórkowe, które są zdeponowane w pokoju wychowawców i dzieci otrzymują je raz dziennie, po obiedzie, na ok. 15 min.

Czy dziecko musi mieć kontakt z końmi przed obozem?

Nie, nie jest to konieczne. Na każdym obozie mamy różne grupy zaawansowania: od dzieci nigdy nie jeżdżących konno po dzieci galopujące i skaczące.
Jeśli rodzic ma obawy, można umówić się na jedne zajęcia przed obozem, aby sprawdzić czy dziecko nie boi się koni.

Czy dziecko może zabrać aparat fotograficzny?

Nie zalecamy aby dzieci brały ze sobą aparat fotograficzny. Na każdym turnusie wychowawcy i instruktorzy robią bardzo dużo fotografii. Po turnusie wysyłamy do Państwa link do zdjęć.

Jak wygląda ogólny plan zajęć na obozie?

7.20 pobudka
8.00 śniadanie
8.30 zajęcia
13.00 obiad
13.30 telefony, książka, przygotowanie do zajęć
14.00 zajęcia
18.00 kolacja
19.00 zajęcia
21.00 wieczorna toaleta
22.00 cisza nocna

Co w przypadku gdy dziecko przyjmuje leki?

W karcie kwalifikacyjnej, którą wysyłamy z dokumentami, należy podać informację o przyjmowanych przez dziecko lekach i sytuacjach, w których powinny zostać podane. Przy przyjeździe wszystkie leki, wraz z opisem podawania, należy przekazać wychowawcy.

Co z komarami i kleszczami?

Podczas obozów letnich okolice ośrodka są poddawane opryskom przeciwko komarom i kleszczom (dlatego prosimy o nienaklejanie specjalnych plastrów w pokojach dzieci, które schodzą ze ściany razem z farbą). Przy wyjściu do lasu przypominamy dzieciom o odpowiednim stroju oraz o używaniu preparatów (prosimy aby rodzice zaopatrzyli dzieci w odpowiednie środki).
Dodatkowo młodsze dzieci można poinstruować przed wyjazdem jak przeprowadzać samokontrolę podczas wieczornej toalety.

Czy dzieci chodzą w niedzielę do kościoła?

Podczas obozów nie organizujemy wyjść do kościoła. Każdy opiekun może odebrać dziecko i we własnym zakresie zorganizować takie wyjście pod warunkiem, że aktualnie nie ma przeciwskazań ze względów epidemicznych, na odwiedzanie dzieci i czasowe ich zabieranie.

Czy mogę otrzymać fakturę za obóz?

Tak, faktury wystawiane są na podmiot wpłacający za obóz.

Od 01.01.2020 fakturę na firmę można otrzymać tylko w przypadku podania jej danych (NIP, pełna nazwa i adres firmy) PRZED DOKONANIEM WPŁATY. Bez podania tych danych wpłata jest fiskalizowana na osobę fizyczną bez możliwości zmiany!

Po zgłoszeniu chęci otrzymania faktury, wysyłamy ją na podany adres email.