Regulamin właścicieli koni i sprzętu

 1. Właścicielem stajni jest: Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Wilga – Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga.
 2. Właścicieli koni i sprzętu w Stajni Wilga obowiązuje Regulamin Stajni Wilga oraz Regulamin właścicieli koni i sprzętu.
 3. Właścicielem konia jest osoba posiadająca konia i przetrzymująca go w Stajni Wilga – w pensjonacie; za użytkownika uważa się osobę, która jeździ na koniu właściciela; za sprzęt uważa się np. siodło, ogłowie.
 4. Wstawienie konia do pensjonatu lub pozostawienie sprzętu w Stajni Wilga jest równoważne z akceptacją regulaminów.
 5. Wysokość opłat za pensjonat określa właściciel Stajni Wilga. Ustalone ceny są cenami netto za okres jednego miesiąca. Przy przebywaniu konia minimum 3 miesiące płatności należy dokonywać najpóźniej do końca danego miesiąca. W przypadku krótszego okresu, płatności należy dokonać w terminie ustalonym przez właściciela Stajni Wilga, przed przyjazdem konia.
 6. W ramach opłaty za pensjonat zapewniamy: pobyt konia w stajni, karmienie: 3 x dziennie siano i 2 x dziennie owies, podstawową opiekę nad koniem (wyprowadzanie na wybieg, sprowadzanie z pastwiska).
 7. Opłata nie obejmuje: pielęgnacji konia, pracy z koniem, zabiegów leczniczych lub innych (werkowanie), dodatkowych odżywek i leków, kosztów weterynarza. Powyższe usługi mogą być wykonywane na zlecenie właściciela konia po ustaleniu warunków z właścicielem Stajni Wilga.
 8. Właściciel Stajni Wilga nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje konia, powstałe bez jego lub instruktora winy, na wybiegu, przy uwiązie, na ujeżdżalni, w stajni. Nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu bez jego lub instruktora winy.
 9. Właściciel Stajni Wilga nie ponosi odpowiedzialności za kradzież konia lub sprzętu, bez jego lub instruktora winy.
 10. Właściciel Stajni Wilga ubezpiecza konie i sprzęt od ognia i innych zdarzeń losowych. Szczegóły i wysokość ubezpieczenia jest do wglądu u właściciela Stajni Wilga.
 11. Właściciel konia lub wskazani użytkownicy, użytkując konia na terenie Stajni Wilga i w okolicy, zobowiązani są do przestrzegania zasad Stajni Wilga zawartych w regulaminach oraz ustnych ustaleń.
 12. Właściciel konia ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia spowodowane przez konia w stajni oraz na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Stajnia Wilga.
 13. Właściciel konia lub wskazani użytkownicy mogą uczestniczyć w zajęciach i imprezach Stajni Wilga.
 14. Jeżdżąc samodzielnie na terenie Stajni (bez instruktora Stajni Wilga) osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki i zniszczenia spowodowane przez jeźdźca lub konia. Za użytkowników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie dziecka.
 15. Użytkownicy niepełnoletni mogą przebywać z koniem (czyścić, siodłać, jeździć) pod opieką instruktora Stajni Wilga lub wskazanego przez właściciela konia w pisemnym oświadczeniu instruktora, trenera jeździectwa, prawnego opiekuna. W każdym przypadku, prawny opiekun użytkownika niepełnoletniego, musi wyrazić pisemną zgodę na przebywanie dziecka pod opieką innej osoby.
 16. W przypadku jazd samodzielnych należy ustalić z instruktorem Stajni Wilga godziny użytkowania ujeżdżalni.
 17. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach Stajni Wilga zawarte są w cenniku.
 18. Obiekt jest ochraniany przez firmę Konsalnet. W razie interwencji patrolu należy stosować się do wydawanych poleceń.
 19. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy z telefonu komórkowego 112.

regulamin obowiązuje od 25.05.2018

Zobacz również: Regulamin Stajni Wilga