Regulamin Stajni Wilga

1. Właściciel: Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga.
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Stajni Wilga.
3. Stajnia prowadzi jazdy konne dla dzieci i dorosłych na ujeżdżalni oraz w terenie, w wyznaczonych dniach i godzinach. W zajęciach może uczestniczyć osoba nieprzekraczająca 90 kg.
4. Zajęcia nie odbywają się przy złych warunkach pogodowych takich jak burza, silny wiatr, podczas upałów i dużych mrozów.
5. Nauka jazdy konnej prowadzona jest przez instruktora.
6. W czasie zajęć instruktor może udostępnić następujący sprzęt uczestnikom zajęć: siodła, ogłowia, toczki, pomoce jeździeckie, cavaletti, przeszkody.
7. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w terenie obowiązuje toczek lub kask do jazdy konnej.
8. Podczas nauki skoków dzieci obowiązkowo muszą posiadać kamizelki jeździeckie.
9. Korzystanie z różnych zajęć stajni jest odpłatne. Aktualny cennik dostępny jest w stajni oraz w Internecie.
10. Opłaty za jazdy pobiera właściciel lub instruktor.
11. Z zajęć mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań lekarskich do jazdy konnej. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie oświadczeniem o braku takich przeciwwskazań. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za poświadczenie braku przeciwwskazań ponosi opiekun.
12. Przebywając na terenie Stajni Wilga trzeba stosować się do poleceń właściciela, instruktora i pracowników.
13. Bez zezwolenia właściciela, instruktora lub osoby pracującej w Stajni zabrania się wejścia do stajni, na pastwiska i na wybiegi dla koni.
14. Bez zgody właściciela, instruktora lub osoby pracującej w Stajni obowiązuje zakaz przebywania z końmi (nie dotyczy właścicieli koni prywatnych).
15. W czasie zajęć instruktor ustala na jakich koniach jeżdżą uczestnicy zajęć.
16. Bez zezwolenia instruktora obowiązuje zakaz wchodzenia na ujeżdżalnie.
17. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora.
18. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płoszących konie.
19. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym.
20. Osobom jeżdżącym na koniach zaleca się wykupienie ubezpieczenia NNW.
21. Każdy kto przebywa na terenie Stajni Wilga, wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku, a w przypadku osób nieletnich, na rejestrowanie wizerunku dziecka będącego pod jego opieką oraz publikację zdjęć w materiałach reklamowych Stajni Wilga.
22. Zabrania się karmienia koni bez zgody właściciela lub instruktora.
23. Zabrania się jazdy samochodem i rowerem przy ujeżdżalni. Należy parkować w wyznaczonym miejscu.
24. Bez zgody właściciela wstęp z psem obok stajni i ujeżdżalni jest wzbroniony.
25. Przy ujeżdżalni obowiązuje zakaz używania parasoli.
26. Na terenie stajni i ujeżdżalni zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
27. Przy stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkiego ognia.
28. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy z telefonu komórkowego 112.

 

obowiązuje od 01.03.2021