Letnie obozy konne

Letnie obozy konne

Letnie obozy konne

Zapraszamy na letnie obozy jeździeckie. Zostały ostatnie wolne miejsca. Proszę o kontakt przez formularz lub telefonicznie (601 69 92 92) aby sprawdzić obecnie wolne miejsca.

  • turnus I: 27.06-11.07.2020 (15 dni) 
  • turnus II: 11.07-18.07.2020 (8 dni) 
  • turnus III: 18.07-25.07.2020(8 dni) 
  • turnus IV: 25.07-08.08.2020 (15 dni) 
  • turnus V: 08.08-15.08.2020 (8 dni) 
  • turnus VI: 15.08-22.08.2020 (8 dni) 
  • turnus VII: 22.08-29.08.2020 (8 dni) 

Stosujemy nowe wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku, aby zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa związane z covid-19. Zobacz >

Zobacz szczegóły o obozach >
Zapisz Uczestnika >

Obozy a koronawirus

Obozy a koronawirus

Obozy a koronawirus

29 maja ogłoszono wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Kto może jechać na obóz?
Na obozy będą mogły pojechać tylko zdrowe dzieci, a brak infekcji i objawów choroby rodzice będą potwierdzać oświadczeniem, które wyślemy mailem. Poza tym na obóz nie mogą jechać osoby, które miały kontakt z osobą chorą albo przebywającą w kwarantannie w ciągu 14 dni przed wyjazdem.

Jak będzie wyglądało zakwaterowanie?
W pierwszym dniu obozu należy przywieźć dzieci w godzinach 12.00-12.45. Będą zbierane oświadczenia o stanie zdrowia uczestników. Walizki gromadzimy na zewnątrz poszczególnymi grupami i kwaterujemy dzieci po kolei. Rodzice nie wchodzą do ośrodka. Dzieci mieszkają w pokojach 3 i 4-osobowych, które po każdym turnusie są dezynfekowane i ozonowane. Na miejscu będą środki higieniczne dla personelu i uczestników oraz dozowniki z płynem dezynfekującym. Kadra, personel i uczestnicy będą mieli obowiązek częstego mycia rąk i przestrzegania innych zaleceń sanitarnych określonych w regulaminie obozu. Zostaną też zastosowane szczegółowe zasady bezpieczeństwa przy wydawaniu posiłków.

Jak będzie wyglądać program obozu?
Program obozu jest taki, jak w zawartej Umowie i Warunkach Uczestnictwa – jego realizacja będzie zmodyfikowana zgodnie z wytycznymi tak, aby ograniczyć kontakt z innymi grupami i osobami postronnymi w pomieszczeniach zamkniętych.
Dodatkowo, według wytycznych, wypoczynek jest realizowany w małych grupach. Grupa dzieci do lat 10 liczy do 12 osób a w przypadku dzieci powyżej 10 lat – grupa liczy do 14 osób.

Czy dzieci będą nosić maseczki?
Nie. Według obecnych przepisów każde dziecko musi zabrać ze sobą maseczkę, natomiast nie będą one używane podczas zajęć w swojej grupie.

Co się stanie jeśli uczestnik zachoruje podczas obozu?
Zgodnie z wytycznymi kierownik obozu niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z rodzicem, lekarzem i ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku niepokojących objawów u dziecka rodzice będą zobowiązani do odebrania go niezwłocznie.

Zobacz oficjalny komunikat: Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ

Nowe zasady w stajni

Nowe zasady w stajni

Nowe zasady w stajni

Nowe zasady obowiązujące w Stajni Wilga:

1. Osoby z objawami grypy nie mogą przyjeżdżać do ośrodka.
2. Obowiązuje dystans społeczny (2 metry) a jeżeli nie można go zachować – maseczka (wyjątek opiekun i dziecko oraz uczestnicy obozu z jednej grupy wiekowej).
3. Obowiązuje dezynfekcja rąk: przed wejściem na teren ośrodka, potem przed wejściem na konia i przy rozsiodłaniu.
Osoby towarzyszące również obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. W siodlarni należy zachować wymagany odstęp lub poczekać na zewnątrz aż druga osoba ją opuści.
5. Do stajni mogą wchodzić tylko uczestnicy obozu i jeźdźcy wyprowadzający / odprowadzający konia. Nie można zwiedzać, spacerować po stajni. W stajni należy zachować wymagany dystans.
6. Przy jednym koniu może przebywać tylko jedna osoba lub kilku uczestników obozu z jednej grupy wiekowej.
W razie potrzeby pomaga instruktor, wychowawca.
7. Sprzęt jest regularnie dezynfekowany.
8. Jeźdźcy starają się sami dopasować strzemiona, podciągnąć popręgi aby minimalizować bezpośredni kontakt.
W razie potrzeby pomaga instruktor.
9. Pożyczając kask należy odłożyć go później do pojemnika pod ławką przy małej stajni, do dezynfekcji.
10. Bezpośrednio przy koniach nie używamy płynów w spreju aby nie przestraszyć zwierząt!
11. Przed pójściem do kóz, królików wymagane jest zgłoszenie u pracowników i dezynfekcja rąk.
12. Prosimy o minimalizowanie dotykania różnych miejsc i nieużywanego sprzętu.
13. Ze względów epidemiologicznych tylko uczestnicy obozów mogą korzystać z placu zabaw, siłowni zewnętrznej i basenu.
14. Opiekun dziecka jest zobowiązany do dopilnowania przestrzegania zasad przez dziecko.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad dla naszego wspólnego zdrowia! Dziękujemy.